Guerrilla - nový smer marketingu

História guerrilla marketingu

 

  

Samotná reklama môže byť datovaná približne od roku 4 000 pred naším letopočtom, kedy už Egypťania používali papyrus ako plagáty podávajúce predajné informácie. To, čo je pre nás tradičnou reklamou a marketingom, sa postupne rozvíjalo počas stáročí, avšak nikdy ňou skutočne nebolo až do začiatku 20. storočia. Práve v tom čase bolo prioritným cieľom reklamy vzdelávať spotrebiteľa o výrobku alebo službe, miesto toho aby boli propagované a reklama bola aj zábavná. V roku 1960 sa reklamné kampane propagovali za obrovské peniaze v rôznych masmediálnych kanáloch ako je napríklad rozhlas a tlač. Koncom osemdesiatych a začiatkom deväťdesiatych rokov sa reklama začala šíriť prostredníctvom káblovej televízie.

Samotný guerrilla marketing bol prvýkrát predstavený Jayom Conardom Levinsonom v 80-tych rokoch 20. Storočia ako marketingová stratégia pre malé podniky, ktoré by takáto forma marketingu finančne zaťažila najmenej plus naznačil, že samotné kampane musia byť šokujúce, jedinečné, rafinované, poburujúce a zároveň dômyselné. Ide o koncept, ktorý pomerne jednoduchým spôsobom využíva na propagáciu produktu alebo služby netradičné cesty, ktorými má osloviť a zaujať klientov aj mimo tradičných médií. Predpokladalo sa, že spôsobí šírenie propagácie produktu formou vírusu. Čiže v skratke, guerrilla marketing využíva nekonvenčné metódy na dosiahnutie konvenčných cieľov s minimálnymi výdavkami.

Dnes je skutočne náročné upútať pozornosť potencionálnych klientov, preto by guerrilla mohla byť správnou cestou pre zviditeľnenie sa malých firiem. Aby sme upevnili rozhodnutie prečo skúsiť práve guerrilla marketing, tu je niekoľko jeho výhod: 

1. Nízke náklady

Guerrilla vychádza zo zdrojov, ktorými disponujete. Keďže si nemôžete dovoliť veľa, uistite sa, že to čo si už dovolíte, má aj dostatočne veľký vplyv. Ide totiž o maximálnu efektivitu s minimálnym zásahom do peňaženky.

 

2. Šírenie svetom

Ide o jednu z mnohých metód, ktorou môžete dosiahnuť to, aby sa o vašom podnikaní hovorilo – aby ste sa dostali do povedomia čo najväčšiemu objemu verejnosti. Nápaditosťou a originalitou reklamy v rámci guerrilla, budú ľudia informácie o vás šíriť rýchlosťou svetla. Nie len ústnou formou, ale dnes v čase silného sveta sociálnych sietí aj touto formou, čo má naozaj obrovskú silu. Sociálne siete sa stali silným marketingovým nástrojom na rozmach reklamy. 

 

3. Zvyšuje rozpoznanie značky

Taktiky guerrilla marketingu sú silné, avšak sú o to ľahšou metódou získavania konkrétnej správy pre cieľovú skupinu. Táto správa má byť v súlade s podstatou vašaj značky, jej poslaním a hodnotami vašej spoločnosti. V tomto zmysle výhodou guerrillového marketingu pre malé spoločnosti je to, že uľahčuje rozpoznanie značky v jej najvýkonnejších častiach a prenáša ich na dané publikum.

 

4. Podporuje kooperáciu zamestnancov

Tento druh marketingu vyžaduje obrovskú dávku kreativity a je viac ako zrejmé, že skupina – team ľudí príde ku kreatívnym nápadom skôr ako akýkoľvek jednotlivec. Spájanie ľudí dohromady za účelom efektívnej tvorby marketingovej taktiky je aj súčasťou budovania teamu a upevňovania firemných vzťahov – podporuje komunikáciu aj v zábavnom kontexte.

 

5. Uľahčuje spoluprácu

Niektoré z najúčinnejších guerrillových taktík vyžadujú partnerstvo s inými menšími spoločnosťami. Tým sa posilňuje vzťah v rámci komunity a taktiež vzťah medzi zamestnancami.

 

6. Zvyšuje možnú konverziu

Princípom guerrillového marketingu je dosiahnuť vysoký dopad pri nízkych nákladoch. Aby to bolo možné, je potrebné zamerať sa na správne publikum v správny čas a apelovať na príslušné emócie a záujmy. Keď budete konať podľa týchto postupov, budete mať veľký vplyv na ľudí a šanca zmeny týchto ľudí na zákazníkov je pomerne dosť vysoká.

Vplyv guerrilla môže byť skutočné veľký, pretože v sebe zahŕňa originalitu a nápaditosť, čo je veľmi dôležité, nakoľko konkurencia na trhu je stále vyššia a cieľové skupiny začínajú byť náročnejšie na to, čo ich zaujme, osloví. 

 

Niekoľko inšpirácii z guerrilla marketingu:

guerrilla-marketing-adidas
guerrilla-marketing-joga
guerrilla-street-marketing
top-10-creative-guerilla-marketing-campaigns-1-600x398
guerrilla-marketing

Zastihnete nás na čísle
+421 908 552 482
info@digitalreach.sk

Zavolajte nám kedykoľvek medzi
08:00 – 16:00 Každý pondelok až piatok 

Zastavte sa u nás na kávu

Prievidza | Bánovce n/B | Trenčín