Newsletter

Newsletter

Buletin e-mailom na zoznam predom určených adresátov. Newslettre môžu obsahovať rôzne typy informácií, ako sú novinky, aktuality, tipy alebo rady z oblasti, ktorou sa newsletter zaoberá. Cieľom newsletteru je poskytovať pravidelný obsah pre čitateľov, ktorí sa zaregistrovali na jeho odber.

Relevantná komunita je skupina ľudí, ktorých záujmy alebo činnosti súvisia s danou témou alebo oblasťou.

Viac o službe

Poskytujeme zpätnú väzbu o výkone alebo úspešnosti činnosti alebo projektu. Report môže obsahovať rôzne druhy informácií, ako sú napríklad štatistiky, grafy, tabuľky alebo komentáre, ktoré poskytujú prehľad o výsledkoch a vyhodnotenie úspešnosti.

Viac o službe

Analýza internetového dopytu je proces zisťovania a vyhodnocovania informácií o tom, aké výrazy alebo slová používajú ľudia pri hľadaní informácií na internete. Táto analýza môže byť užitočná pre rôzne účely, ako napríklad pre optimalizáciu webových stránok pre vyhľadávače, pre zlepšenie cielenia reklamy alebo pre získavanie prehľadu o aktuálnych trendoch a záujmoch verejnosti.
Viac o službe

Vytvoríme Vám dizajn na mieru. Zabezpečíme technické pozadie pre odosielanie akciových emailov pre navýšenie predaja a v neposlednom rade lojalitu zákazníkov
Viac o službe

Ovplyvňovanie pozitívnej mienky

Okamžitá viditeľnosť pre cieľovú skupinu

SEO

Zvýšená viditeľnosť pre cieľovú skupinu

Relevantná komunita a jej rozširovanie

Stanovenie cieľov – úvodný brainstorming

Zastihnete nás na:
+421 908 552 482
info@digitalreach.sk

Zavolajte nám kedykoľvek medzi
08:00 – 16:00 Každý pondelok až piatok 

Zastavte sa u nás na kávu

Prievidza | Bánovce n/B | Trenčín