Newsletter

Tvorba newsletterov

Relevantná komunita a jej rozširovanie

Spätná väzba formou reportu

Anylýza internetového dopytu pre reálny obraz o potrebách potenciálnych klientov, internetovému trhu a konkurencii, takže stránka nie je „odtrhnutá “ od reality

Ako?

Vytvoríme Vám dizajn na mieru

Zabezpečíme technické pozadie pre odosielanie akciových emailov pre navýšenie predaja a v neposlednom rade lojalitu zákazníkov

Zastihnete nás na čísle
+421 905 336 336

Zavolajte nám kedykoľvek medzi
08:00 – 16:00 Každý pondelok až piatok 

Zastavte sa u nás na kávu

Prievidza | Bánovce n/B | Trenčín