lgoo digitalreach

Metrika share of search (podiel vo vyhľadávaní) v online marketingu

Posledné roky sa stále viac skloňuje metrika zvaná “podiel vo vyhľadávaní” (Share of Search – SoS), ktorá sa stala dôležitou súčasťou digitálneho marketingu. Les Binet ju predstavil na konferencii EffWorks Global v roku 2020 ako rýchly, cenovo dostupný a prediktívny nástroj. Je to akási paralela k share of market, čiže podielu na trhu.

Ak ste ešte nepočuli o metrike podielu vyhľadávania, ide o nástroj, ktorý meria význam značky vo svete online vyhľadávania. Konkrétne sa tento podiel počíta takto:

 

Share of Search = Počet vyhľadávaní značky X / Celkový počet vyhľadávaní v danej kategórii

 

share of search

 

Tento výpočet nám poskytuje informácie o podiele značky na trhu a o jej sile voči konkurencii. Je to podobné meraniu tržieb na trhu, avšak v tomto prípade nahrádzame tržby objemom vyhľadávaní značky vo vyhľadávačoch, ako je Google, a v prípade Česka aj Seznam.

Na jednej strane vieme zistiť koľko kľúčových slov má daný eshop, webstránka vo vyhľadávaní na TOP pozíciach google, ale takisto aký podiel vo vyhľadávaní má značka. Prakticky to znamená, že hľadíme “long tail” kľúčového slova brand + kľúčové slovo. Konkrétnym príkladom by bolo kľúčové slovo “vitamíny najlekaren”.

Je share of search spoľahlivá metrika?

S rastúcimi reklamnými investíciami do digitálnych médií stúpa aj dôležitosť budovania značky prostredníctvom kampaní v týchto kanáloch. No úspech týchto kampaní nemožno jednoducho merať krátkodobými výkonnostnými ukazovateľmi. Jedným z ukazovateľov rastu značky je jej postavenie na trhu, a práve Podiel vyhľadávania nám môže poskytnúť užitočné informácie v tejto oblasti.

Hlavným zdrojom dát pre digitalreach.sk sú externé softvéry prostredníctvom ktorých získavame údaje o vyhľadávaní značky resp kľúčové slovo + značka, prípadne o počte kľúčových slov na pozíciach TOP3, TOP10 a relevantnej konkurencie. Klient sa tak dozvie, ako je na tom na “trhu” (vyhľadávaní google) voči konkurencii.

Podľa tejto metriky sa dá predikovať podiel eshopu vo vyhľadávaní a nastaviť dlhodobý finančný resp. marketingový plán. Naši klienti dlhodobo pozorujú, že rast podielu na trhu (market share) predchádza rastu podielu značky vo vyhľadávaní.

 

share of search podiel vo vyhľadávaní na TOP pozíciach googleshare of search podiel vo vyhľadávaní na TOP pozíciach google v porovnaní s konkurenciou

Čo nám podiel vyhľadávania hovorí?

Predovšetkým to, že značky, ktoré investujú najviac do svojho rastu, majú najväčšiu pravdepodobnosť, že budú zákazníkom z daného segmentu prichádzať ako prví na myseľ. Tieto značky budú veľmi pravdepodobne aj tými, ktoré sa najviac vyhľadávajú v online vyhľadávačoch.

Silnou stránkou analýz digitalreach.sk je porovnanie východzieho stavu s aktuálnym stavom, čiže začiatkom kampane a vybraným dátumom počas spolupráce. Prakticky sa tak dozviete ako sa Váš podiel vo vyhľadíní (na trhu) zmenil tz. či rastiete alebo klesáte. Pri správne nastavenej kampani je však rast nevyhnutný.

Veľký vplyv na pozitívny vývoj ukazovateľa share of search majú veľké brandové kampane. Po ich ukončení môžeme pozorovať zvýšený záujem o značku vo vyhľadávaní. Tým sa značka dostáva na “Top of Mind” (mentálna dostupnosť) vo svojej cieľovej skupine.

Môžeme teda uzavrieť, že zvýšením investícií do reklamy rastie povedomie a sila značky na trhu. Tento fakt potvrdili aj viaceré štúdie a Les Binet, ktorý spolupracoval s Google na overení metriky share of search po niekoľko rokov.

spravne rozhodnutie - služby

Martin Digitalreach stojata fotka

Martin Jánošík

Zakladateľ | manažér

Skúsený online marketér so silným dôrazom na stratégie založené na dátach a vytváranie efektívnych online kampaní.

Newsletter

Zanechajte nám prosím svoj email, aby ste dostali vždy čerstvé novinky z online sveta.

Najlepšie články

+421 908 552 482
info@digitalreach.sk

Zavolajte nám kedykoľvek medzi 08:00 – 16:00 Každý pondelok až piatok

Pozývame vás
na kávu

Pôsobíme na celom Slovensku so sídlom v Trenčianskom Kraji.

info@digitalreach.sk

2023 digitalreach.sk All Rights Reserved