Bezpečná firma v nebezpečnom prostredí. Ako si nedať ukradnúť cenné dáta?

Bezpečná firma v nebezpečnom prostredí. Ako si nedať ukradnúť cenné dáta?

Viete, že aj tie najmenšie firmy sa stávajú obeťami kybernetických útokov, pri ktorých prichádzajú o množstvo dát a cenných údajov? Čo by mala firma v kybernetickom priestore chrániť, aké sú riziká a čo je možné urobiť pre ochranu?

Čo potrebuje firma chrániť

Bezpečnostné ohrozenia v kybernetickom priestore sú čoraz častejšie. Útočníci prichádzajú vždy s novými taktikami a tak hrozí poškodenie, ukradnutie alebo zneužitie rôznych údajov. Akých?

 1. Osobné údaje – každá bežná firma, ktorá má zákazníkov alebo hoci len zamestnancov, zbiera osobné údaje. Podľa Nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré platí vo všetkých členských krajinách EÚ, je firma povinná chrániť tieto osobné údaje, inak jej hrozia veľmi vysoké pokuty.
 2. Dáta – napríklad finančné, právne, účtovné a iné dáta
 3. Know – how – rôzne marketingové stratégie, informácie o vývoji nového produktu a pod.
 4. Ďalšie informácie – napríklad budúce plány firmy, cenotvorba a pod.

Prečítajte si:

Bezpečnosť detí na internete. Čo by ste mali vedieť?

Aké sú riziká?

Riziká delíme do dvoch kategórií:

 • Interné riziká – sú to samotní zamestnanci, ktorí cielene alebo aj náhodne môžu prezradiť a zneužiť dôležité informácie a poškodiť tak firmu
 • Externé riziká – Malware, Phishing, DDoS, Ransomware, Hacking, Využitie známych, ale aj Zero-day zraniteľností, MitM útoky, SQL injekcie, XSS, Social Engineerign a veľa ďalších

Ktoré riziká sú horšie? Obe skupiny sú porovnateľne devastujúce, avšak závisí to od konkrétnej firmy – charakteru podnikania, od hodnoty alebo množstva dát, ktoré uchováva. To znamená, že v praxi je nevyhnutné riešiť tak externé, ako aj interné riziká.

Čo firmy ohrozuje si môžete pozrieť v grafe.

Externé a interné riziká

Myslíte, že vás alebo vašej firmy sa riziko netýka?

Téma kybernetickej bezpečnosti sa dotýka každého jednotlivca a špeciálne každej firmy, ktorá spracúva osobné údaje a iné dáta. Každý je totiž zodpovedný za svoje dáta, služby a zariadenia, ktoré prevádzkuje.  

Ak si nie ste zabezpečením údajov vo vašej spoločnosti istý, skúste si položiť niektorú z nasledujúcich otázok:

 • Analyzujete prevádzkové záznamy (logy) alebo sieťovú prevádzku aplikácií, databáz, sieťových prvkov, endpointov, priemyselných komponentov?
 • Korelujete výsledky analýz s inými bezpečnostne relevantnými dátami?
 • Používate ML a AI na vyhodnocovanie a predikciu incidentov?
 • Riadite kybernetickú bezpečnosť systematicky?

Pokiaľ ide o verejne prístupnú WiFi pre návštevy, tá by mala byť prevádzkovaná na oddelenej VLAN vo vlastnej bezpečnostnej zóne. Jej prevádzka musí byť analyzovaná. Vhodné je tiež uchovávať logy, aby ste v prípade potreby dokázali poskytnúť súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní.

Aj WiFi pre zamestnancov by mala byť prevádzkovaná zodpovedne. Čo to znamená? Používajte WPA2 – Enterprise. Manažujte certifikáty, aby ste mali perfektný prehľad o zariadeniach v sieti. Vhodné je prevádzku monitorovať a analyzovať.

Zamyslite sa tiež nad tým, či máte perfektne segmentovanú LAN sieť. Máte definované bezpečnostné zóny? Máte zabezpečené prestupy medzi zónami firewallmi? Máte IDS a IPS systémy? Monitorujete a analyzujete prevádzku?

K ďalším zásadám bezpečnosti patrí tiež to, že sieťové tlačiarne nesmú byť vo verejne prístupných priestoroch. Samozrejmosťou je zodpovedné používanie NAC s protokolom 802.1x.

Najčastejšie spôsoby prieniku do siete

Smart systémy – „útok od boku“

Veľké riziko predstavujú aj rôzne smart systémy, a to napríklad:

 • HVAC (kúrenie, vetranie, klimatizácia)
 • Výťahy, kotolne a budovy ako také
 • Všetky systémy, obsahujúce akékoľvek PLC (Programmable Logic Controller)
 • Všetky kontrolné a riadiace systémy (SCADA, ICS, DCS)

Akékoľvek „connected“ zariadenie sa môže stať vektorom útoku na celú sieť a zároveň môže byť samo cieľom útoku.

Človek – najväčšia bezpečnostná hrozba

Ľudia sú za najväčšiu bezpečnostnú hrozbu považovaní z mnohých dôvodov. V prvom rade je to nedostatočné bezpečnostné povedomie. Dôležité sú preto rôzne školenia o bezpečnosti a ochrane osobných údajov a dát pre zamestnancov. Mnohí zamestnanci, ale často ja ľudia z vedenia, hrozby podceňujú a stavajú sa k nim ľahostajne.

Problémy spôsobujú aj neaktualizované operačné systémy a aplikácie, neaktualizované antivírové systémy, ale aj neadekvátne oprávnenia (Admin…). Každý zamestnanec by mal dodržiavať politiku čistého stola (po skončení práce odložiť dokumenty a nechať stôl čistý) a čistej obrazovky (neoprávnené osoby k nej nesmú mať prístup). Zanedbávané býva v mnohých firmách aj fyzické zabezpečenie pracoviska.

Základy kybernetickej hygieny

Aké pravidlá by mali firmy, ale najmä jednotlivci – zamestnanci dodržiavať pre bezpečnosť dát a údajov?

 1. Obozretnosť pri akejkoľvek správe od neznámeho odosielateľa (email, SMS, Whatsapp alebo iné komunikačné aplikácie) – neotvárať, vymazať, kontaktovať IT oddelenie
 2. Neodpovedať a nereagovať na akciu, ku ktorej ste v správe vyzvaní – žiadne klikanie na odkaz, otváranie prílohy, zadávanie prihlasovacích údajov a pod.
 3. Ak ste dostali podozrivú správu, preverte ju. Ak používateľa nepoznáte a nepozdáva sa vám štylistika textu, gramatika, či výrazy, správu neotvárajte, ale radšej si ju preverte telefonicky u odosielateľa.
 4. Nikdy nezadávajte prístupové mená a heslá na iných stránkach, ako na tých, kde ich používate štandardne.
 5. Nikdy nezadávajte žiadne údaje na stránkach, ktoré nie sú zabezpečené cez SSL – adresa stránky musí začínať na https:// nikdy nie http://
 6. Preverte si SSL certifikát kliknutím na symbol zámku pri URL adrese – kto ho vydal, komu bol vydaný?
 7. Nepoužívajte verejné WiFi siete – napr. v hoteli, reštaurácii, vlaku
 8. Pravidelne si zálohujte dôležité dáta aj mimo štandardného systémového zálohovania – aspoň 1 x denne, a to napr. na šifrovaný USB disk.
 9. Ak to nie je nevyhnutné, nepoužívajte pracovné notebooky na domácich sieťach. Preferujte pripájanie cez mobilnú dátovú sieť pracovnej SIM karty.
 10. Pri každom opustení pracovnej stanice sa odhláste. A to aj v prípade, že nezdieľate s inými kolegami kanceláriu.
 11. Po ukončení práce vypínajte pracovné stanice – nepoužívajte funkciu uspania!
 12. Nespoliehajte sa na automatické antivírové a antimalverové systémy. Moderný malvér ich dokáže bez problémov obísť.
 13. Overujte si informácie.

Ako máte nastavený systém ochrany bezpečnosti vo vašej firme? Ak s tým potrebujete pomôcť, napíšte nám a pomôžeme vás s najlepším riešením, šitým pre vaše potreby.

Vytvorené v spolupráci s Ing. Miroslav Ilavský z www.isecure.sk

Zastihnete nás na čísle
+421 908 552 482
info@digitalreach.sk

Zavolajte nám kedykoľvek medzi
08:00 – 16:00 Každý pondelok až piatok 

Zastavte sa u nás na kávu

Prievidza | Bánovce n/B | Trenčín