lgoo digitalreach

Príchod Google consent mode V2 a koniec cookies tretích strán

Rok 2024 prináša dve podstatné zmeny v oblasti spracovania dát a súkromia užívateľov na internete: zavedenie Google Consent Mode V2 a ukončenie podpory cookies tretích strán v prehliadači Google Chrome. Tieto zmeny majú zásadný vplyv na to, ako digitálne platformy získavajú a spracúvajú užívateľské údaje.

Google consent mode V2

Dátum spustenia

Od 1. marca 2024 Google začne vyžadovať nové údaje v rámci cookie lišty vo svojich službách, ako sú Google Analytics 4 a Google Ads. Cieľom je zachovať súlad s predpismi regulujúcimi spracovanie osobných údajov.

Rozdiel medzi cookie lištou a consent mode

Cookie lišta umožňuje užívateľom vyjadriť súhlas alebo nesúhlas s ukladaním cookies, zatiaľ čo Google Consent Mode odosiela rozhodnutie užívateľa do služieb Google na pozadí.

Nové Súhlasy

Nová verzia Consent Mode pridáva dva typy súhlasov – AD_USER_DATA pre poskytnutie užívateľských dát a AD_PERSONALIZATION pre súhlas so zacielením personalizovaných reklám.

Koniec cookies tretích strán v Google chrome

Nová verzia Consent Mode pridáva dva typy súhlasov – AD_USER_DATA pre poskytnutie užívateľských dát a AD_PERSONALIZATION pre súhlas so zacielením personalizovaných reklám.

Čo to znamená?

Google Chrome, dominantný prehliadač na trhu, prestane od roku 2024 ukladať cookies tretích strán, čo sú súbory cookies ukladané mimo domény, ktorú užívateľ navštívil. Tento krok nasleduje po Safari a Mozilla, ktoré už tieto súbory neukladajú.

Čo to znamená pre online marketing?

Cookies tretích strán umožňovali personalizovanú reklamu cieľením na konkrétneho užívateľa. Ich zánik si vyžaduje nové prístupy k získavaniu a spracovaniu dát, ako napríklad šifrované prenosy údajov o užívateľovi.

Ako na zmeny s consent mode v2

Implementácia cez CMP (Consent Management Platform)

Prvým krokom pri zavádzaní Consent mode V2 je výber správnej Consent management platform (CMP). CMP je nástroj, ktorý pomáha spravovať súhlasy užívateľov a zabezpečuje, že vaša stránka je v súlade s GDPR a ďalšími európskymi nariadeniami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov. Odporúča sa vybrať partnera CMP, ktorý je kompatibilný s Google službami a zároveň zabezpečuje, aby boli všetky súhlasy užívateľov spracované v súlade s právnymi predpismi.

Integrácia s Google Tag Manager (GTM)

google consent v2 proces

Po výbere CMP je ďalším krokom jeho integrácia s Google Tag Manager (GTM). GTM uľahčuje správu tagov na vašej webovej stránke bez potreby zásahu do kódu stránky. Aktualizáciou nastavení súhlasu na verziu Consent Mode V2 v GTM môžete efektívne spravovať rôzne typy súhlasov (napríklad reklamné a analytické).

Nastavenie Consent Mode V2 v GTM

V GTM je možné nastaviť consent mode tak, aby zahŕňal rôzne účely súhlasu. To znamená, že môžete oddelene spravovať súhlas pre analytické cookies, reklamné cookies a iné typy sledovania. Každý typ súhlasu môže byť nastavený s rôznymi pravidlami a podmienkami, čo vám dáva väčšiu kontrolu nad tým, aké údaje sú zbierané a ako sú používané.

Príkladom môže byť nastavenie, kde analytické cookies vyžadujú aktívny súhlas užívateľa, zatiaľ čo reklamné cookies môžu byť predvolene zapnuté, ale užívateľ má možnosť ich vypnúť. Toto nastavenie sa dá ľahko zrealizovať prostredníctvom rozhrania GTM, kde definujete pravidlá pre každý tag založené na stave súhlasu.

Význam prechodu na consent mode v2

Consent mode v2 vs consent mode

Prechod na Consent mode V2 nie je len otázkou technickej implementácie, je to tiež krok smerom k transparentnejšiemu a užívateľom priateľskejšiemu digitálnemu prostrediu. Implementáciou Consent Mode V2:

  • Zvyšujete dôveru užívateľov v to, ako vaša stránka spracúva ich osobné údaje.
  • Zabezpečujete súlad s GDPR a inými predpismi ochrany osobných údajov.
  • Optimalizujete marketingové kampane tým, že používate len údaje, na ktoré užívatelia dali

Kontrola implementácie

Pre overenie správnej implementácie Google consent Mode V2 je potrebné skontrolovať nastavenia v Google Analytics 4 pod „Dátové streamy“ a následne v časti nastavenia súhlasu.

Tieto zmeny sú kritické pre všetkých, ktorí sa zaoberajú digitálnym marketingom a e-commerce. Ich cieľom je posunúť súkromie užívateľov a transparentnosť spracovania údajov na novú úroveň. Zabezpečenie súladu s novými pravidlami vyžaduje starostlivú prípravu a implementáciu nových technických riešení.

Martin Digitalreach stojata fotka

Martin Jánošík

Zakladateľ | manažér

Skúsený online marketér so silným dôrazom na stratégie založené na dátach a vytváranie efektívnych online kampaní.

Newsletter

Zanechajte nám prosím svoj email, aby ste dostali vždy čerstvé novinky z online sveta.

Najlepšie články

+421 908 552 482
info@digitalreach.sk

Zavolajte nám kedykoľvek medzi 08:00 – 16:00 Každý pondelok až piatok

Pozývame vás
na kávu

Pôsobíme na celom Slovensku so sídlom v Trenčianskom Kraji.

info@digitalreach.sk

2023 digitalreach.sk All Rights Reserved