lgoo digitalreach

See-Think-Do-Care model pri tvorbe obsahu

See-Think-Do-Care model pri tvorbe obsahu

Poznáte See-Think-Do-Care model? A viete, že ho môžete využiť aj pri tvorbe obsahu? Povieme si, ako na to.

 

Čo je See-Think-Do-Care model

See-Think-Do-Care model (STDC) je model využiteľný pri akýchkoľvek marketingových stratégiách. Predstavil ho Avinash Kaushik a v roku 2014 sa STDC model vďaka jeho prednáške na Marketing Festivale dostal do povedomia aj v českom a slovenskom marketingovom svete.

A v čom model STDC spočíva? Ide o štyri nákupné fázy, v ktorých sa klient počas procesu nákupu nachádza. V každej z týchto fáz premýšľa a koná inak. Vďaka modelu STDC tak klienta a jeho konanie lepšie pochopíte. Aké sú jednotlivé nákupné fázy?

  1. See. Patria sem všetci potenciálni klienti. Ak napríklad predávate kozmetiku, v tejto fáze sa nachádzajú všetci, ktorí kozmetiku používajú.
  2. Think. Tu radíme potenciálnych klientov, ktorí už uvažujú o kúpe nejakej kozmetiky. Stále však nevedia, akú kozmetiku alebo akú značku si vyberú.
  3. Do. Sú to potenciálni klienti, ktorí už vedia, že si idú kúpiť konkrétnu kozmetiku a presne vedia, kde ju kúpia. Sú teda rozhodnutí.
  4. Care. Tu patria zákazníci, ktorí konkrétnu kozmetiku u konkrétneho predajcu nakúpili už aspoň dvakrát.

A aký vplyv majú tieto nákupné fázy na tvorbu obsahu?

 

Vplyv STDC pri tvorbe obsahu

Prečo by ste sa teda týmto modelom mali riadiť pri tvorbe obsahu? Alebo, lepšie povedané, ako vám model STDC pri tvorbe obsahu pomôže? Niekoľkými spôsobmi!

  • Dokážete osloviť viac potenciálnych zákazníkov. Zacielite na tých, ktorí vás zatiaľ nepoznajú alebo váš produkt nepotrebujú. No v budúcnosti by mohli.
  • Pri tvorbe obsahu dokážete lepšie plánovať. Čo to znamená? Aby ste cielili vždy na iné publikum, budete striedať články z rôznych kategórií. Najprv zacielite na kategóriu See, potom Care, prípadne Do a podobne. Vopred si dokážete plánovať, koho a kedy chcete osloviť.
  • Dokážete texty lepšie propagovať. Napríklad Care články nájdu odozvu najmä v newsletteri, medzi vašimi existujúcimi zákazníkmi, Think budú vynikajúco fungovať na sociálnych sieťach a pod.
  • Zlepšia sa vaše výsledky. Ako to? Pretože rozšírite publikum a každej kategórii publika ponúknete obsah, ktorý bude preň „ušitý“.

 

Ako dostať STDC do praxe?

See-Think-Do-Care model pri tvorbe obsahu

Aby ste dokázali tvoriť obsah podľa modelu STDC a texty prispôsobiť jednotlivým fázam nákupného procesu, mali by ste si pred samotnou tvorbou obsahu zodpovedať zopár otázok.

 

1. Koho chcem osloviť?

Je to niekto, kto už využil moju službu alebo kúpil môj produkt (fáza Care)? Alebo je to niekto, kto ma ešte ani nepozná (fáza See)?

 

2. Aký obsah zaujíma môjho klienta/potenciálneho klienta?

Chce len všeobecné informácie o produkte, ktorý si možno raz kúpi (Care)? Alebo potrebuje textom „postrčiť“, aby si vybral práve môj produkt (Think/Do)?

 

3. Aké „call to action“ použiť v článku/texte?

Call to action tlačidlo sa, v závislosti od nákupnej fázy, bude značne líšiť! U fázy See to môže byť napríklad „prečítajte si viac o kozmetike“, u fázy Think zas „prečo si vybrať práve kozmetiku xy“ a u fázy Do zas „kozmetiku xy kúpite tu“.

Čo z toho teda vyplýva? Produkcia obsahu podľa modelu See-Think-Do-Care funguje na jasnom princípe. Ak tvoríte obsah pre kategóriu See, oslovujete publikum, ktoré vás nepozná. Ako komunikačný kanál môžete zvoliť napríklad sociálne siete.

Pri fáze Think cielite na skupinu, ktorá sa o vás môže zaujímať, napríklad na vašich fanúšikov na sociálnych sieťach, prípadne fanúšikov konkurencie.

Vo fáze Do už textami cielite konkrétne na tých, ktorí majú záujem o váš produkt alebo službu.

A napokon, vo fáze Care komunikujete so svojimi klientmi, napríklad formou newsletterov.

 

“Pomôžeme Vám zapracovať STDC aj do Vášho podnikania” 👉

 

Vladimír

Seo špecialista | analytik

SEO špecialista so silným analytickým myslením, ktorý efektívne optimalizuje webové stránky a zabezpečuje výrazný nárast organického vyhľadávania.

Newsletter

Zanechajte nám prosím svoj email, aby ste dostali vždy čerstvé novinky z online sveta.

Najlepšie články

+421 908 552 482
info@digitalreach.sk

Zavolajte nám kedykoľvek medzi 08:00 – 16:00 Každý pondelok až piatok

Pozývame vás
na kávu

Pôsobíme na celom Slovensku so sídlom v Trenčianskom Kraji.

info@digitalreach.sk

2023 digitalreach.sk All Rights Reserved