lgoo digitalreach

Google core update marec 2024

SEO sa uberá novým smerom

Už od 12.3. 2024 možno v nástroji Google Analytics 4 vidieť výrazné zmeny v indexácii buď želaným smerom grafu hore, alebo opačným trendom, či až deindexáciu. 

Aktualizácia Google v marci 2024 prináša zásadné zmeny v SEO stratégiách, zameriavajúc sa na elimináciu obsahu nízkej kvality a spamu z vyhľadávacieho indexu. Táto aktualizácia je opísaná ako jedna z najvýznamnejších v poslednom období.

seo update marec 2024

Kľúčové zmeny aktualizácie

Google zdôrazňuje potrebu zlepšenia kvality vyhľadávania tým, že sa zameriava na odstránenie nízko kvalitného a spamového obsahu. Zmeny sú predstavené ako časť dlhodobej stratégie pre prioritizáciu hodnotného a relevantného obsahu.

Dôsledky aktualizácie

Google implementuje algoritmické vylepšenia pre lepšie hodnotenie užitočného a relevantného obsahu, zatiaľ čo znižuje výskyt neoriginálneho a nízko kvalitného obsahu vo výsledkoch vyhľadávania.

Nové pravidlá proti spamu

Aktualizácia zavádza prísnejšie pravidlá proti spamu s cieľom zamedziť zneužívaniu vypršaných domén, masovej tvorbe obsahu a zneužívaniu reputácie stránok pre manipuláciu s hodnotením vyhľadávania.

Redukcia nekvalitného obsahu

Google sa snaží identifikovať a eliminovať stránky, ktoré neposkytujú hodnotu alebo zhoršujú používateľskú skúsenosť, s cieľom výrazne zredukovať množstvo nízko kvalitného a neoriginálneho obsahu.

Rýchlejšie sankcie a dôsledky

Google zrychľuje proces udeľovania sankcii voči stránkam, ktoré porušujú jeho smernice, čo môže viesť k ich úplnému odstráneniu z vyhľadávacieho indexu.

Vplyv na obsah generovaný AI

Aktualizácia otvára diskusiu o používaní AI pri tvorbe obsahu, zdôrazňujúc potrebu vysokej kvality, užitočnosti a spoľahlivosti obsahu orientovaného na človeka.

Google jasne uvádza, že jeho cieľom nie je boj proti AI, ale proti obsahu, ktorý je opakujúci sa, málo originálny a neprináša hodnotu. Iniciatíva je zameraná na povzbudenie tvorby skutočného, hodnotného obsahu.

Dôležitosť ľudského faktora

V tejto dobe zmeny SEO sa vyzdvihuje dôležitosť ľudskej intervencie a kreativity v procese tvorby obsahu, s cieľom udržať obsah autentickým a hodnotným.

spolupráca človeka a umelá inteligencia

Synergia medzi AI a ľudským faktorom

Aktualizácia podporuje spoluprácu medzi AI a ľudskými editormi ako cestu k vytváraniu kvalitného obsahu, ktorý vyhovuje najnovším štandardom Google.

Aktualizácia Google v marci 2024 predstavuje nielen výzvu, ale aj príležitosť pre tvorcov obsahu a SEO špecialistov adaptovať sa na nové štandardy kvality a relevancie. Je to výzva k spolupráci a inovácii v oblasti tvorby obsahu, s cieľom poskytovať obsah, ktorý naozaj rezonuje s publikom a dodržiava princípy kvality a užitočnosti.

Martin Digitalreach stojata fotka

Martin Jánošík

Zakladateľ | manažér

Skúsený online marketér so silným dôrazom na stratégie založené na dátach a vytváranie efektívnych online kampaní.

Newsletter

Zanechajte nám prosím svoj email, aby ste dostali vždy čerstvé novinky z online sveta.

Najlepšie články

+421 908 552 482
info@digitalreach.sk

Zavolajte nám kedykoľvek medzi 08:00 – 16:00 Každý pondelok až piatok

Pozývame vás
na kávu

Pôsobíme na celom Slovensku so sídlom v Trenčianskom Kraji.

info@digitalreach.sk

2023 digitalreach.sk All Rights Reserved